Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Schade melden

In geval van schade dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. In de polisvoorwaarden is vaak een termijn van 48 of 72 uur gesteld.

Voor melding van de schade is het van belang dat u altijd een Europees Schade Aangifte Formulier (SAF) invult en door beide partijen laat ondertekenen. Vervolgens stuurt u ons een kopie van het ingevulde schadeformulier.
Als u over een scanner beschikt, dan kunt u het formulier scannen en per e-mail verzenden naar schade@poliscounter.nl.

Wat moet u doen om de schade zo snel en efficiënt mogelijk af te laten wikkelen?

Getuigen

Zorg er altijd voor dat je ALTIJD de gegevens noteert van één of meerdere getuigen. Ook als de schuldige van de schade duidelijk lijkt te zijn.
Ga eerst op zoek naar een getuige en kijk dan pas na de schade aan je auto. Meestal zijn er getuigen maar die gaan snel weer weg als ze zien dat er geen gewonden zijn.
Spreek daarom bij een schade de eerste de beste getuige aan en vraag of hij of zij het gezien heeft en zo ja noteer dan alle persoonlijke gegevens.
Het komt voor dat een tegenpartij achteraf een ander verhaal tegen zijn verzekeringsmaatschappij vertelt. In dat geval moet u maar zien aan te tonen dat hij ongelijk heeft. Zonder getuige is dit bijna onmogelijk.
Tip: Ook familieleden die bij u in de auto zitten mogen als getuige dienen. Echter: een onafhankelijke getuige is altijd beter.

Foto's

Bijna iedereen heeft de beschikking over een telefoon met een fotocamera. Maak ter plaatse foto's van de situatie van het ongeval. Niet alleen het exact vastleggen van de schade (van met name de tegenpartij) is van belang, maar ook overzichtsfoto's waarop u de verkeerssituatie vastlegt. De foto's kunt u samen met het schadeformulier per e-mail verzenden.

Schadeformulier goed invullen

Vul samen met de tegenpartij de voorkant van het Europees Schadeformulier in.
In een groot aantal Europese landen is dit formulier in gebruik en zijn de indeling en vragen precies gelijk, ongeacht de taal.
Zorg er voor dat de hokjes met de toedracht omschrijving door beide partijen worden aangekruist. Hierdoor kan de verzekering snel de schuldvraag bepalen.
Maak een duidelijke tekening zodat iedereen die er niet bij geweest is toch kan zien wat er gebeurd is.
Noteer het kenteken van de tegenpartij. Dit is bijna net zo belangrijk als de getuige. Aan de hand van het kenteken is de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij altijd te vinden. Vraag altijd naar de groene kaart en neem de gegevens over.

Handtekening

Een schadeformulier is alleen echt waardevol als de beide handtekeningen aan de voorkant zijn geplaatst. Maak daarom altijd het schadeformulier ter plekke in orde. Haast van u of de tegenpartij is nooit een argument om het invullen van het SAF achterwege te laten.
Let op: Teken echter zelf alleen maar wanneer u het volledig eens bent met de omschrijving van de tegenpartij en met de situatieschets. Mocht hij of zij een andere toedracht hebben getekend op het schadeformulier, noteer dan bij uw handtekening dat u het niet eens bent met de omschrijving van de tegenpartij.
Doet u dit niet dan tekent u voor de juistheid van de toedracht en geeft u hiermee aan dat u akkoord bent met de omschrijving van de tegenpartij. Je moet van goede huize komen om dit achteraf weer te ontkrachten.

Schulderkenning

Beantwoording van de schuldvraag ter plekke is niet aan de orde. Op basis van de informatie op het schadeformulier en een eventueel politierapport, bepalen de verzekeraars wie aansprakelijk is.
De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) is complexer dan menig verkeersdeelnemer veronderstelt. Schuldvraag en aansprakelijkheid zijn daarom niet altijd direct duidelijk.
Schuld dan wel aansprakelijkheid erkennen is niet aan u. Laat dat in het midden en zeg dat u het oordeel aan de verzekeraar overlaat. Een duidelijk ingevuld SAF volstaat. Als u deze discussie niet aangaat, voorkomt u ook onnodige ruzie.

Identiteit van de tegenpartij vaststellen

Van belang is dat de identiteit van de tegenpartij en het voertuig vastgesteld worden. Vraag naar het rijbewijs en noteer de gegevens en het kenteken zorgvuldig. Beschikt men niet over de juiste papieren, schakel dan in ieder geval de politie in.

De schade onderling regelen

Veel mensen verwachten hiermee goedkoper uit te zijn, als de schade mee lijkt te vallen. Voor een redelijk bedrag is de schade afgewikkeld en ze hebben geen terugval in hun bonus-maluskorting.
Maar ook hier kan een addertje onder het gras zitten.
De tegenpartij kan de schade alsnog claimen bij uw verzekering. Als u niet kunt bewijzen dat u de schade al heeft betaald, dan moet uw verzekering de schade nogmaals vergoeden, waardoor u toch terug valt in uw bonus malus korting.
Als u de schade bij ons meldt, dan berekenen wij na de afwikkeling van de schade of het voordeliger is de schade voor eigen rekening te nemen.
U kunt de schade altijd achteraf vergoeden aan de verzekeringsmaatschappij, die vervolgens uw bm-korting herstelt.
Er zijn tegenwoordig ook bonusbeschermingsverzekeringen, die u met één schade per jaar niet laten terugvallen. Uw kortingspercentage gaat in dat geval niet naar beneden.