Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Transportverzekering

Een goederen transportverzekering is een verzekering voor goederen die u in opdracht vervoert of voor uw eigen goederen.

Eigen vervoer verzekering

Voor het vervoer van uw eigen goederen is er de Eigen vervoer verzekering.
Deze verzekering kun je als aanvullende dekking op de vrachtwagen verzekering of bestelautoverzekering afsluiten of als aparte verzekering.
Veel ondernemers sluiten de eigen vervoer verzekering naast de bestelautoverzekering, met standaard een verzekerde som van € 5.000,-. Deze verzekering volstaat meestal om de gereedschappen en materialen te verzekeren.
De eigen vervoer verzekering is wel aan een voertuig gekoppeld.

Transportverzekering voor ladingeigenaars

Een onderneming die goederen in - en verkoopt en de goederen op eigen risico vervoert, loopt het risico van verlies of beschadiging onderweg. Ook in dit geval kan de eigen vervoer verzekering het risico van beschadiging of verlies afdekken.

Het is ook mogelijk een transportverzekering af te sluiten voor een éénmalig transport. Bijvoorbeeld voor een machinefabriek die een machine af moet leveren en verantwoordelijk is voor het transportrisico.

Transportverzekering voor beroepsvervoerders

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan eigendommen van klanten die vervoerd worden.
Deze transportverzekering kent een beperkte aansprakelijkheid voor de transporteur. Bij binnenlands transport is de aansprakelijkheid beperkt door de Algemene Vervoerscondities (AVC) tot € 3,40 per kilogram vervoerd transport.
Voor internationaal transport is de aansprakelijkheid beperkt door de CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route), een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. Deze beperkt de aansprakelijkheid van de vervoerder tot € 11,60 per kilogram.

Dekkingen goederentransportverzekering

Als de standaard transportverzekering onvoldoende dekking biedt, is er de mogelijkheid tot het afsluiten van een aparte transportverzekering.

De All Risks dekking (G13)

Deze biedt - in principe- dekking voor alle transportrisico's, inclusief laden en lossen.
De verzekerde som bij een transportverzekering bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst (imaginaire winst).

Koerier transportverzekering

AVC vervoercondities zijn bij lange na niet toereikend voor een koerier. De transportverzekering voor de koerier geeft een dekking van een verzekerde som per pakket, met een maximum voor de gehele lading. De hoogte van de verzekerde som per pakket en per lading is maatwerk.

De Evenementendekking (G14)

De evenementen dekking biedt dekking tegen:

Schade ontstaan als het vaartuig waarop de goederen zich bevonden in brand is geraakt 
Schade ontstaan als het vaartuig waarop de goederen zich bevonden is gezonken of gestrand
Schade ontstaan als het vaartuig waarop de goederen zich bevonden is in aanvaring gekomen met ijs of andere voorwerpen in het water
Schade ontstaan als het vervoermiddel (anders dan een vaartuig) waarin/waarop de goederen zich bevonden in brand is geraakt of een ongeval is overkomen. Er moet wel een causaal verband zijn.
Schade ontstaan tijdens het laden en lossen
Schade ontstaan door het overboord spoelen of te water raken
Schade ontstaan door het uit nood lossen en opnieuw laden in een noodhaven.

Voor beide dekkingen hebben de meeste verzekeraars ook nog de volgende kosten meeverzekerd:

Averij-grosse

Averij grosse is een begrip uit transport over water die inhoudt dat kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, door partijen gezamenlijk gedragen dienen te worden. 
Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn, kunt u aangeslagen wiorden voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading met als doel het behoud van het schip en de lading.
Iedere partij dient bij te dragen naar verhouding van zijn financiele belang. De averij-grosse bijdrage is dan ook een percentage van de waarde van uw goederen.
Zonder een transportverzekering dient u deze bijdrage in averij-grosse zelf te betalen, ook wanneer uw goederen niet beschadigd zijn!

Contact

Wilt u meer informatie over een passende transportverzekering?
Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op,